Serveis

01
Es desenvolupa un assessorament complet des de les primeres fases d'estudi de viabilitat, avantprojecte, projecte tècnic o executiu, direcció i control d'obra, coordinació de seguretat i salut, documentació "as built", certificació final d'obra i posada en marxa, instal·lacions o tràmits amb l'administració.

 
  
02Els principals camps d'actuació són els següents:FASES DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE