Llicència d'activitats

Per estar legalitzada, qualsevol activitat ha de complir amb les normativa vigent. Per a això Àrea Guasch Enginyeria, SLP porta a terme:

  • Llicència d'activitats tant comercials com industrials, obtenció de llicències municipals, llicència d'Obertura i permisos municipals i ambientals.
  • Adequacions mediambientals.
  • Legalització d'aparcaments.
  • Annexos I, II, III, innòcues.
  • Llicències de gual.