Projectes d'instal·lacions

Legalització d'instal·lacions segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i en les normes UNE asociadas y gestió dels expedients segons els requeriments de l'Administració.

 • Projectes d'Instal·lació elèctrica en:
  • Locals de pública concurrència
   • Bars - Restaurants
   • Locals comercials
   • Hotels
   • Residències
   • Hospitals
   • Centres esportius
   • Museus/exposicions
  • Edificis
   • Línies d'enllaç i serveis comuns
   • Habitatges
   • Aparcaments
  • Industries
  • Projectes de mitja i baixa tensió
 • Projectes Instal·lació de Climatització.
 • Projectes Instal·lació contra incendis.
 • Projectes Instal·lació d'energia solar.
 • Projectes Acústica (projectes d'insonorització).
 • Projectes Telecomunicacions. 
 • Projectes Instal·lació Gasos combustibles. 
 • Projectes Instal·lació de Fontaneria.