Projectes d'obres

 

  • Projectes de construcció de naus industrials.
  • Projectes de reformes interiors de locals comercials i naus industrials.
  • Disseny de plànols.
  • Direcció d'obra.
  • Coordinació de seguretat i Salut.
  • Estudi de seguretat i salut.
  • Pla de seguretat i salut.
  • Gestió per a l'obtenció de llicències i permisos d'obra.
  • Plans d'emergència.